ریشه زعفران

۲۵,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات برجسته محصول
  • خرید مستقیم از کشاورز
  • خواص رشته زعفران دقیقا مشابه قسمت قرمز رنگ زعفران است

اطلاعات بیشتر